За нас

Бъди промяната, която искаш да видиш!

„Студентски живот” е студентска организация с идеална цел. Целта ни с всичко това е да популяризираме моралните ценности и добродетелите сред младите интелигентни хора в България, както и да им помагаме да се развиват личностно. Понастоящем с клонове в София и Варна. Мечтата ни е приятели на „Студентски живот“ да има във всеки град в България с университет. Подобна студентска организация има в над 200 страни по света.

Нашата мисия: Студентски живот се занимава с развиване на бъдещи лидери в България във всички области на личността: интелектуално, емоционално, социално, духовно и физически. За да постигнем това, организираме различни курсове, клубове, летни лагери и семинари в и извън университетите в България.

Защо студентите?Според статистиката в световен мащаб студентите съставляват 1% от цялото население. Този 1% би могъл да включва отговорни, ерудирани, модерни и широко скроени хора. Тогава влиянието на този процент би се разпростряло върху останалите 99%. Студентите са бъдещите лидери – икономисти, политици, медици, инженери, хора с най-голямо влияние, оформящи обществото и ценностите в него. Затова инвестираме в техния растеж като лидери и като личности с висок морал.