Студентски живот“ – София е организация на доброволни начала. Такива организации има в около 200 страни по света.

 

При нас можете да се включите в осъществяването на разнообразни и интригуващи инициативи, както и да предлагате своите интересни идеи. През семестъра провеждаме академични лекции в и извън университетите по актуални теми, семинари по емоционална интелигентност, коучинг и лидерство, излети и спортни мероприятия. Ежеседмично се събираме за Английски клуб, Лидерски форум, Арт клуб, партита, дискусии по филми и др. Всяко лято организираме и летни лагери за студенти –на море или планина. Издаваме също и различни материали – брошури, книги, статии.

 

Защо правим всичко това? Защото смятаме, че във всяка страна, макар и само 1% от населението, ние студентите сме бъдещите лидери – икономисти, инженери, политици, медици и т.н. След време ще имаме голямо влияние, ще оформяме обществото и ценностите в него. Затова инвестираме в растежа на лидери с висок морал. Нашата мотивация са християнските ценности и принципи, доказали се през вековете. Смятаме, че те са нужни и адекватни за живота на всеки човек и всяко общество.

 

 

За да се свържете с нас:

GSM: 0892/212 300

facebook: Клуб "Студентски живот"